Cookie information

Vi använder cookies för att samla in statistik och för trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen. Genom att klicka på accepterar du användningen av cookies.
Läs mer

Produkter
Danmark Holland England Tyskland Sweden Frankrig Spain Italy Poland
MenuMeny
0KurvKassanSEK
I alt0,00 SEK
Gå till kassan
Hurtig leverans, 2-3 vardagarDin beställning skickas samma dag vid inköp innan 15:00
Billig fraktFrån 68,-
Bred erfarenhetsedan 2014

Integritetspolicy

1. GENERELLT
1.1 Denna policy beskriver hur DRY & COOL registrerar och bearbetar personuppgifter som du delar med oss eller som vi registrerar om dig via DRY & COOL:s hemsida www.dryandcool.se.

2. KONTAKTINFORMATION FÖR DATAANSVARIG
2.1 DRY & COOL är dataansvarig för personuppgifterna som vi registrerar.
2.2 DRY & COOL har ett gemensamt dataansvar med Facebook avseende personuppgifter som registreras med hjälp av Facebooks analysverktyg "Facebook Sidöversikt" när du besöker vår Facebooksida. Läs mer under punkt 3.4.
2.3 Om du har frågor eller kommentarer avseende denna integritetspolicy, eller vill använda dig av en eller flera rättigheter som beskrivs i punkt 6, ska du kontakta: DRY & COOL c/o Textile Logistics, Fabriksvej 20, 7441 Bording, Danmark. Telefon: +45 31 31 31 44 eller info@dryandcool.se.
 
3. PERSONUPPGIFTER SOM VI REGISTRERAR, SYFTET MED REGISTRERINGEN OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEARBETNINGEN
3.1 När du besöker webbplatsen registrerar vi information om din användning av webbplatsen - exempelvis vilken webbläsare du använder, vilka sökord du skriver in, din IP-adress inkl. nätverksplats samt information om enheten som du använder dig av när du besöker webbplatsen. Vi registrerar även information om produkter och tjänster som du klickar på och lägger i kundvagnen. Uppgifternas hämtas bland annat in med användningen av cookies. Läs mer i vår Cookiepolicy.

3.1.1 Syftet är:
3.1.1.1 att sammanställa statistik för att kunna analysera hur våra kunder använder och färdas på webbplatsen och därmed optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktioner, och
3.1.1.2 att ge dig förslag på produkter som vi tror kan vara av intresse för dig på vår hemsida, och
3.1.1.3 att marknadsföra våra produkter åt dig, inklusive via Facebook och Google, samt
3.1.1.4 att förbättra säkerheten på vår webbplats.

3.1.2 Den rättsliga grunden för bearbetning är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led f..
3.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen registrerar vi all information som du själv uppger (exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om tidpunkten för köpet, vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskemål samt information om den IP-adress som beställningen sker genom.
3.2.1 Syftet är:
3.2.1.1 att kunna upprätta dig som kund och leverera produkterna som du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, och
3.2.1.2 att administrera dina rättigheter avseende retur och reklam, och
3.2.1.3 att förhindra bedrägerier, och
3.2.1.4 att kunna uppfylla juridiska krav, inklusive bokföring och redovisning.

3.2.2 Den rättsliga grunden för bearbetning är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led b (punkt 3.2.1.1. - 2.), led c (punkt 3.2.1.4) och led f (punkt 3.2.1.3).
 
3.3 När du anmäler dig för en prenumeration av vårt nyhetsbrev registrerar vi uppgifter om ditt namn, e-postadress och IP-adress. Vi registrerar även uppgifter om var och när du anmälde dig för nyhetsbrevet, när du eventuellt valde att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet samt uppgifter om var och när du öppnar nyhetsbrevet.
3.3.1 Syftet är
3.3.1.1 att kunna leverera nyhetsbrevet till dig, och
3.3.1.2 att sammanställa statistik i syfte att optimera nyhetsbreven och marknadsföringen av våra tjänster, samt
3.3.1.3 att kunna dokumentera ditt samtycke avseende mottagning av nyhetsbrevet.

3.3.2 Den rättsliga grunden för bearbetning är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led f.

3.4 När du besöker vår Facebooksida ska du vara uppmärksam på att vi använder Facebooks analysverktyg "Facebook Sidöversikt” för att få besöksstatistik och insikt i användarnas beteende på vår Facebooksida, inklusive antalet ”gillar”, vem som ”gillar”, antalet sidvisningar och interaktioner med sidan, tillbakadragandet av ”gillar” och räckvidden för inlägg etc.

I relation till ovanstående registrerar vi och Facebook information som gemensam dataansvarig. När du besöker vår Facebooksida får du åtkomst till information om denna bearbetning. Du kan hitta mer information här.
Vi och Facebook har tecknat ett avtal om gemensamt dataansvar. Du kan läsa avtalet här.


4. LEGITIMA INTRESSEN SOM ÅTFÖLJS VID BEARBETNINGEN
Som nämnt ovan sker vår bearbetning av dina personuppgifter delvis på grund av intresseavvägningsregler i dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1, led f. Vi har utifrån detta genomfört en avvägning av våra legitima intressen om att företa marknadsföring, förbättra webbplatsen, säkerheten och förhindra bedrägerier för att garantera att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller frihetsrättigheter inte överskrider våra intressen. 

5. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
5.1 Information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål överförs till PostNord eller annan transportör som ansvarar för leveransen av de köpta produkterna till dig.

5.2 Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag, eller till polisen vid misstanke om lagöverträdelser, eller som ett led i utredningen av specifika lagöverträdelser. Information om ett köp, inklusive vem som gjorde inköpet och när produkten levererades, kan överföras till kortutgivaren om kortinnehavaren upplyser oss att kortet har missbrukats i samband med det specifika köpet.   

Uppgifter kan överlåtas till externa parter som bearbetar uppgifter för vår räkning. Vi använder externa parter i samband med bland annat värdtjänster, teknisk drift och förbättringar av webbplatsen samt riktad marknadsföring inkl. retargeting och för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är databehandlare som enligt våra instruktioner bearbetar data åt oss som vi är dataansvariga för. Vi har vår webbshop och vårt betalningssystem genom DanDomain A/S som fungerar som vår databehandlare.

5.3 Databehandlare får inte använda uppgifterna för andra ändamål än fullgörandet av avtalet med oss och de är föremål för sekretess avseende dessa.
5.4 Två av våra databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc., är baserade i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för dataöverföring till USA säkras genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, se EU:s dataskyddsförordning art. 45.
5.4.1 En kopia av Google LLC:s certifiering hittas här.
5.4.2 En kopia av Facebook Inc:s certifiering hittas här.

6. DINA RÄTTIGHETER
6.1 För att skapa insyn i bearbetningen av din information måste vi som dataansvarig informera dig om dina rättigheter. Om du vill använda dig av dina rättigheter ska du kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation under punkt 2.

6.2 Rätten till insyn
6.2.1 Du har rätten att få information om bland annat vilka uppgifter som vi har registrerat om dig, syftet av registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och ev. mottagare av uppgifterna samt information om uppgifternas ursprung. Du har också rätten att få en kopia av dessa uppgifter.

6.3 Rätten till korrigering
6.3.1 Du har rätten att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade.

6.4 Rätten till radering
6.4.1 I vissa fall har du rätten att få hela eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Detta kan till exempel vara fallet om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för fortsatt bearbetning. I den mån en fortsatt bearbetning av din information är nödvändig för att vi exempelvis ska kunna efterleva våra juridiska skyldigheter eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

6.5 Rätten till att begränsa behandlingen till lagring
6.5.1 Du har i vissa fall rätten att få en begränsad bearbetning av dina personuppgifter som endast består av lagring. I sådana fall får vi endast bearbeta uppgifterna med ditt samtycke eller i syfte att fastlägga, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

6.6 Rätten till dataportabilitet
6.6.1 Du har i vissa fall rätten att få personuppgifterna som du har gett oss levererade i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätten att överföra denna information till en annan dataansvarig.

6.7 Rätten till invändningar
6.7.1 Du har rätten att när som helst invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring, inklusive den profilering som sker för att kunna rikta vår direkta marknadsföring. Du har även rätten att när som helst, för skäl som rör din personliga situation, invända mot bearbetningen av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen enligt punkt 3 och 4.

6.8 Rätten till att återkalla samtycke
6.8.1 Du har alltid rätten att återkalla ett samtycke som du har givit oss för en given bearbetning av personuppgifter.

6.9 Rätten till att klaga
6.9.1 Du har alltid rätten till att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar ett klagomålsformulär och kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

7. RADERING AV PERSONDATA
7.1 Uppgifterna som har registrerats om din användning av dryandcool.se i enlighet med punkt 3.1 raderas senast när du inte har använt dig av webbplatsen på 3 år.
7.2 Information som registreras i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev i enlighet med punkt 3.3 raderas när ditt samtycke för nyhetsbrevet återkallas - om vi inte har en annan grund för databehandlingen. Vi kan däremot spara dokumentationen för ditt samtycke i 2 år efter att vi skickat dig den sista elektroniska marknadsföringen.
7.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på dryandcool.dk jfr. pkt. 3.2 vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du hInformation som registreras i samband med köp som du har genomfört på dryandcool.dk enligt punkt 3.2 kommer normalt att raderas 2 år efter utgången av det kalenderår under vilket du har gjort ditt köp. Informationen kan däremot sparas under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, exempelvis om det är nödvändigt för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om lagringen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till slutet av ett budgetår för att efterleva bokföringslagens lagkrav

8. SÄKERHET
8.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring och mot obehörigt röjande eller missbruk.
8.2 Endast anställda som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dessa.

9. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
9.1 Om vi utför ändringar av Integritetspolicyn kommer du att få information om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

10. VERSIONER
10.1 Detta är version 1 av DRY & COOL:s integritetspolicy daterad det 14. dec 2023.
Cookies